شهر اسپان

شهر اسپان، با چندین سال سابقه در زمینه منسوجات نبافته، در سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی گردید. شهر اسپان با نام تجاری شرکت شهر اسپان ستاره کویر ثبت شده است. شهر اسپان در زمینه فروش اسپان باند فعالیت می‌کند. انواع اسپان‌باند از برندهای مختلف در فروشگاه شهر فروخته می‌گردند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال شهر اسپان