شیماز

فروشگاه شیماز (شیماز کو)، ارائه دهنده انواع تجهیزات آزمایشگاهی مانند هود، آون، انکوباتور، بن ماری، آب مقطرگیری و کوره الکتریکی می‌باشد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال شیماز