شیماز

شیماز، تهیه کننده و تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی می‌باشد. فروشگاه شیماز، ارائه دهنده تجهیزاتی مانند هود، آون، انکوباتور، بن ماری، آب مقطرگیری، کوره الکتریکی، فریزر آزمایشگاهی، شوف بالن و … می‌باشد. تجهیزات آزمایشگاهی شیماز، به شما کمک می‌کند تا انتخابی مناسب داشته باشید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال شیماز