جامعه هنرهای دیجیتال

جامعه هنرهای دیجیتال، مرجعی برای یادگیری علوم گرافیک کامپیوتری می‌باشد. مدرسین متخصص در جامعه هنرهای دیجیتال، سعی می‌نمایند که آموزش‌های حرفه‌ای و کاربردی بدهند. در فروشگاه جامعه هنرهای دیجتال، علاوه بر پکیج‌های آموزشی، ابزار مورد نیاز هنرمندان مانند تبلت طراحی و قلم نوری نیز فروخته می‌گردند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال جامعه هنرهای دیجیتال