استوریاب

از طریق وب سایت یا اپلیکیشن استوریاب می‌توانید فروشگاه‌های اطراف خود را پیدا کنید. فروشندگان نیز می‌توانند فروشگاه خود را در استور یاب، ثبت نمایند و محصولاتشان را در استوریاب نمایش دهند و معرفی نمایند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال استوریاب