سوئدیش رزیدنسی

شرکت سوئدیش رزیدنسی، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ در زمینه ارائه خدمات امور مهاجرت آغاز نموده است. سوئدیش رزیدنسی در زمینه مشاوره و آموزش برای اخذ اقامت سوئد فعالیت می‌کند. سوئدیش رزیدنسی فعالیت خود را با هدف کاهش هزینه‌های مهاجرت و ساده نمودن مهاجرت شروع نموده است. بسته‌های آموزش مختلفی مانند آموزش گام به گام مهاجرت به سوئد، آموزش زبان سوئدی، نقشه راه مهاجرت به سوئد و … در سوئدیش رزیدنسی ارائه می‌گردند که برخی از آن‌های رایگان هستند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال سوئدیش رزیدنسی