تسهیل گستر

تسهیل گستر با بررسی الکترونیکی نمودن کسب و کارهای ایرانی و عوامل عدم موفقیت آن‌ها، به این نتیجه رسید که وجود یک بستر آماده و متکی به دانش متخصصانی که کسب و کارها بتوانند به آن تکیه نمایند، می‌تواند بسیاری از مشکلات الکترونیکی شدن کسب و کارهای ایرانی را برطرف نماید. شما می‌توانید برای مواردی مانند ایجاد کسب و کار الکترونیکی، مدیریت و بازاریابی، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، برنامه مشارکتی بردبرد و … به تسهیل گستر مراجعه نمایید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال تسهیل گستر