زراعت یار

زراعت یار، از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را شروع نموده است. هدف زراعت‌یار، خلق اثری ماندگار در زمینه آموزش کشاورزی و زراعت می‌باشد. زراعت یار، متعلق به تیمی از دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی کشاورزی و مهندسی فن‌آوری اطلاعات می‌باشد. محصولاتی مانند فیلم‌های آموزشی مختلف در زمینه کشاورزی، کتاب‌های آموزشی کشاورزی، انواع کود، انواع بذر و … در فروشگاه زراعت یار فروخته می‌گردند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال زراعت یار